บริการกำจัด ด้วยอาหารหนูสมุนไพร ปลอดภัยสำหรับมนุษย์ และสัตว์เลี้ยง
บริการให้คำปรึกษาและสำรวจพื้นที่ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

บริการกำจัดหนู และ FAQ

การทำงานของสมุนไพรนาโนเทคโนโลยี
       RAT TERMINATOR บริการกำจัดหนู โดยการใช้อาหารที่มีองค์ประกอบทาง Nano Enzyme (ซึ่งเหยื่อนี้ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ และสัตว์เลี้ยง) ซึ่งจะมีประสิทธิภาพเข้าไปทำให้ประสาทการรับรู้ของหนูชา รวมถึงระบบการย่อยอาหารของหนู ให้ทำงานผิดปกติ หนูจะป่วย และค่อย ๆ สลบภายใน 7-10 วัน

อาหารหนู มีส่วนประกอบของสารสกัดจาก มันสำปะหลัง ตะบองเพชรทะเลทราย ขมิ้นชัน และการบูร ซึ่งวัตถุดิบทั้งหมด นำเข้ามาจาก USA

การลดแหล่งอาศัยของหนู : แหล่งหลบซ่อน โดยการจัดเก็บข้าวของให้เป็นระเบียบ เป็นต้น
ลดแหล่งอาหารของหนู :  การจัดเก็บและการทิ้งขยะอย่างสม่ำเสมอ  เป็นต้น


   1. อาหารหนูไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ และสัตว์เลี้ยง
   2. เมื่อประสาทรับรู้ และระบบย่อยอาหารของหนู ทำงานผิดปกติ หนูจะหนีออกไปจากบ้าน
   3. หนูจะค่อย ๆ หายไปภายใน 7-10 วัน

การกำจัดหนูในทุกขั้นตอนประสบผลสำเร็จได้ด้วยดี จะต้องมีการควบคุมดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างต่อเนื่อง การควบคุมหนู อย่างถาวรจะเป็นไปไม่ได้ เพราะหนูเป็นสัตว์ค่อนข้างฉลาด เคลื่อนตัวรวดเร็ว หลบหลีกอันตรายได้เก่ง และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ทั้งยังแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการควบคุมสภาพแวดล้อมที่สำคัญ ได้แก่ ต้องตรวจสอบดูแลรักษาความสะอาด จัดการสิ่งของต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ วางอาหารหนูสมุนไพร อย่างต่อเนื่องไม่ให้ขาด หรือเพิ่มจุดวางอาหารหนูสมุนไพร กรณีหนูมีการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนที่อยู่จากจุดเดิม ที่ไม่ได้อยู่ในการวางแผน

ถ้าหากมีหนูตาย ทางบริษัท ฯ ไม่มีบริการเก็บซากหนูตาย 
FAQ – คำถามที่พบบ่อย

1. ค่าบริการแพงไหม? คิดราคาอย่างไร?  
คำตอบ : ค่าบริการเริ่มต้นที่ 3,500 บาท ต้องขอเข้าสำรวจที่บ้านลูกค้าก่อน ราคาที่แน่นอนต้องประเมินที่หน้างานอีกครั้งค่ะ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.081-344-0968 
2. การเข้าสำรวจที่บ้านลูกค้า คิดค่าบริการไหม?  
คำตอบ : สำรวจฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ 
3. บริษัทใช้วิธีไหนในการกำจัดหนู และต่างจากทิ่อื่นอย่างไร?  
คำตอบ : ใช้วิธีการวางเหยื่ออาหารหนูสมุนไพร ไม่ใช้เคมี ไม่มีสารพิษตกค้าง ปลอดภัยต่อผู้ใหญ่ เด็ก และสัตว์เลี้ยงค่ะ 
4. บริษัทขายน้ำยาสมุนไพร เหยื่อกำจัดหนูด้วยไหม?  
คำตอบ : ไม่ได้ขายสินค้า ให้บริการอย่างเดียวค่ะ 
5. มีบริการที่ต่างจังหวัดไหม? 
คำตอบ : ไม่มีบริการ ให้บริการในกรุงเทพฯ และปริมณฑลค่ะ 
6. บริษัทมีบริการอุดรูทางเข้าออกของหนูไหม? 
คำตอบ : ไม่มีบริการอุดรู ทางทีมสำรวจสามารถชี้ช่องที่หนูเข้าได้ และแนะนำวัสดุที่จะใช้อุดได้ค่ะ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

Copyright @ 2013 RAT TERMINATOR บริการกำจัดหนู ด้วยอาหารหนู ปลอดภัยสำหรับมุนษย์ และสัตว์เลี้ยง ปลอดภัยจากสารเคมี.