เงื่อนไขการรับประกันและบริการกำจัดหนู


 - บริการรับประกันและติดตามผลงาน 1 ปี
 - ฝ่ายบริการจะส่งเจ้าหน้าที่จะเข้าไปดูแลบริการตลอดระยะเวลารับประกัน
 - ในกรณีพบปัญหากรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบ ทางบริษัทจะจัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


 - ในกรณีที่ที่มีหนูมาก ทางฝ่ายบริการจะเข้าไปบริการ เพื่อลดประชากรของหนู
 - หลังจากประชากรหนูลดลงก็จะต้องเข้าบริการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อกำจัดและควบคุมประชากรของหนูที่เหลือให้หมดหรือไม่ให้มารบกวน

 *เงื่อนไขการบริการอาจจะขึ้นกับความต้องการของลูกค้าหรือข้อตกลง

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

 

Copyright @ 2013 RAT TERMINATOR บริการกำจัดหนู ด้วยอาหารหนู ปลอดภัยสำหรับมุนษย์ และสัตว์เลี้ยง ปลอดภัยจากสารเคมี.